NEWS

Thanks to Anders for his speech

2023-05-05

Raffar Technology Corp.

 • Taiwan Headquarters
 • No. 95-1, Weixin St., Zhubei City, Hsinchu County 302081, Taiwan
 • TEL: +886 3 6211236
 • FAX: +886 3 5552629
 • E-MAIL: info@raffar.com.tw
 • Wechat: 13691808538
 •  
 • China Branch:
 • Radiatechip Technology Corp.
 • Unit 1316, ZhongJian Building, No. 6, Road.12 Gaoxinnan, Nanshan District, Shenzheng City, P.R.China #
 • Wechat: RT_OABADX
 • TEL: +86 15118157320   (Mr. Xue)